Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Technics

Technics

Application Count

83 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

83 application

Department

Technics

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We are looking for a teammate who will work globally by taking responsibility in the Product Line Industrialization Department in our Bursa facility within the AKWEL Group, and in the AKWEL facilities that produce all the products of the relevant metal mechanisms products.


Main responsibilities and duties:

 •      Takes consultancy or operational roles according to the area of expertise,
 •      Takes an active role in the creation of metal stamping process standards and monitors whether the relevant standards are applied in the production facilities, (Such as technical guides, methodologies, technical specifications, preventive maintenance cards, …)
 •      Takes an active role for the feasibility and cost analysis for the quotation and project launching phases,
 •      Takes support role in the development of metal stamping tools, and in case of need takes an active role in project development,
 •      Takes an active role in the 8D activities of quality defects in happened in mass production related to metal stamping process. And improves the process standards by taking preventive and systemic actions,
 •      Follows new technologies related with the field of expertise and takes actions to improve competitiveness and quality level.


Qualifications:

 •      Graduated from engineering or similar disciplines of universities,
 •      Experienced as a project engineer or project manager in metal stamping tool manufacturers,
 •      A minimum of 5-7 years of experience in the relevant field,
 •      Experienced about the knowledge of the development processes of progressive, tandem, transfer stamping tools, (knowledge about the fine blanking tools is a plus)
 •      Experienced in the design processes of progressive, tandem, transfer stamping tools, (knowledge about the design of fine blanking tools is a plus)
 •      Knowledge of the feasibility/simulation processes of progressive, tandem, transfer stamping tools,  (Experienced in the software such as autoform, stampack is a plus features),
 •      Deep engineering knowledge in the mechanism parts of the automotive industry and metal parts production, (hinges, locks, strikers, pedal boxes)
 •      Strong communication skills, curious, analytical thinking, autonomous, proactive personality are expected
 •      Good level of MS office programs is expected (Especially excel macro knowledge is a plus)
 •      Proficiency in writing, reading and speaking skills in english (A part of interview to be done in English)
 •      No restrictions to travel abroad.

Preferred Candidate

More than 5 years of experience
Associate Degree(Graduate), Bachelor’s(Graduate)
Completed
Class B

Kalıp Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalıp Uzmanı Kalıp Uzmanı Maaşları Kalıp Uzmanı Nasıl Olunur? Kalıp Uzmanı Nedir? Kalıp Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

AKWEL BURSA TURKEY OTOMOTİVNilüfer Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikamız Metal Pres, Kaynak, PlastikEnjeksiyon, Şişirme, Montaj birimlerini bünyesinde barındırmaktadır. Fabrikamız 13.500 m2 kapalı 18.500 m2 açık alan üzerine kuruludur. MGICOUTIER SA (Fransa) Grup'un Türkiye fabrikası olarak çalışmalarına devametmektedir. Otomotiv sektörünün öncü firmalarının Türkiye ve Dünyaüzerindeki fabrikalarına hizmet vermektedir.Personel Sayısı ; 330İÇ & DIŞ MÜŞTERİLERİMİZ . OYAK RENAULT. TOYOTA. FORD OTOSAN. HONDA. BOSCH. TOFAŞ. AUTOMOBILE DACIA - ROMANYA. GENERAL MOTORS - INGILTERE - ISPANYA. RENAULT-NISSAN - ISPANYA - FRANSA. FORD UK. PEUGEOT - CITROEN - FRANSA - ISPANYA. TOYOTA - UK & JP / FR. TPCA (TOYOTA PEUGEOT CITROEN OTOMOBİL) ÇEK CUMHURİYETİ. MAGNAKALİTE BELGELERİ. TS EN ISO 9001. ISO / TS 16949 . ISO 14001. Q1 BELGESİ

AKWEL BURSA TURKEY OTOMOTİVNilüfer Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikamız Metal Pres, Kaynak, PlastikEnjeksiyon, Şişirme, Montaj birimlerini bünyesinde barındırmaktadır. Fabrikamız 13.500 m2 kapalı 18.500 m2 açık alan üzerine kuruludur. MGICOUTIER SA (Fransa) Grup'un Türkiye fabrikası olarak çalışmalarına devametmektedir. Otomotiv sektörünün öncü firmalarının Türkiye ve Dünyaüzerindeki fabrikalarına hizmet vermektedir.Personel Sayısı ; 330İÇ & DIŞ MÜŞTERİLERİMİZ . OYAK RENAULT. TOYOTA. FORD OTOSAN. HONDA. BOSCH. TOFAŞ. AUTOMOBILE DACIA - ROMANYA. GENERAL MOTORS - INGILTERE - ISPANYA. RENAULT-NISSAN - ISPANYA - FRANSA. FORD UK. PEUGEOT - CITROEN - FRANSA - ISPANYA. TOYOTA - UK & JP / FR. TPCA (TOYOTA PEUGEOT CITROEN OTOMOBİL) ÇEK CUMHURİYETİ. MAGNAKALİTE BELGELERİ. TS EN ISO 9001. ISO / TS 16949 . ISO 14001. Q1 BELGESİ

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI, TOPLANMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİNAYDINLATMA METNİ1. Kişisel Bilgilerin KorunmasıAKWEL Bursa Turkey Otomotiv Anonim Şirketi (“AKWEL Turkey” olarak anılacaktır), kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem vermektedir. AKWEL Turkey, çalışan adayları da dahil olmak üzere, AKWEL Turkey ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlendiğini ve saklandığını taahhüt eder.Çalışan adayları başvurularını yaparken kişisel bilgilerini AKWEL Turkey’e iletmek durumundadırlar. Bu doğrultuda AKWEL Turkey ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tüm idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle KVKK’ya uygun olarak muhafaza edilmekte ve hukuka uygun bir şekilde işlenmektedir.2. GizlilikAKWEL Turkey, çalışan adayları tarafından verilen kişisel verilerin gizliliğini sağlamak ve korumak için gerekli tüm idari ve teknik önlemleri almayı taahhüt eder. Bu gizlilik hükmü gereğince işe alım sürecinde, dolaylı veya dolaysız bir şekilde, üçüncü şahıslar, çalışan adaylarının AKWEL Turkey ile paylaşmış olduğu kişisel verilerine erişemezler.3. Veri Toplama AmacıAKWEL Turkey, işe başvuru sırasında toplanan ve saklanan bilgilerin sadece işe alım süreciyle ilgili işlemlerde kullanılacağını taahhüt eder. AKWEL Turkey adına ya da yerine, üçüncü şahısların iş başvurularını değerlendirme süreçlerine dâhil olması halinde, üçüncü şahıslar ile birlikte aşağıdakileri taahhüt edecek şekilde bir Gizlilik Sözleşmesi imzalanır:• Kişisel verileri KVKK’ya uygun işlemek • Kişisel Verilerin gizliliğini korumak;• Kişisel Verileri sadece işe alım amacıyla kullanmak4. Toplanan Kişisel VerilerBaşvuru sırasında istenen Kişisel Veriler, iş başvuru sahiplerinin kimliğine dair ve kendileri ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir ve aşağıdaki Kişisel verileri içerir:• İsim- Soyisim• İletişim Adresi• Telefon veya Faks numaraları• Elektronik posta adresleri• Ve/veya adayların kimliklerini tanımlayan diğer bilgiler. AKWEL Turkey, adayların kendisi tarafından sağlanan bilgi ve özgeçmişlerinin yanı sıra, adaylardan sadece iş başvurusu ile ilgili kişisel bilgi toplayabilir. Bu bağlamda çalışan adayları, kişisel verilerini AKWEL Turkey ile paylaşıp paylaşmamakta özgürdürler. Ancak, kişisel veri paylaşmama durumunda, şayet bahsi geçen veri, iş ile ilgili talebin gerçekleştirilmesinde kritik önem taşımaktaysa, çalışan adaylarının iş başvuru talepleri değerlendirilemeyebilir.5. Kişisel Veri Saklama SüresiAKWEL Turkey, veri toplama amacı ile uyumlu olarak, toplanan kişisel bilgilerin belirli bir süre boyunca saklanacağını taahhüt eder. Başvuru sahipleri tarafından sağlanan kişisel veriler, herhalde en fazla 6 (altı) ay boyunca saklanır.6. Başvuru Sahiplerinin Kişisel Verilerinin AKWEL Grubu İçerisinde PaylaşılmasıAKWEL Turkey olarak, tarafınızca fiziken iletilenler ile mail yolu ve internet üzerinden iş başvuru platformları aracılığı ile topladığımız kişisel verileriniz, iş başvurunuzun açık pozisyonlar bakımından değerlendirilebilmesi amacı ile AKWEL Turkey’in dünyadaki diğer grup şirketleri ve iştirakleri (“AKWEL Grup Şirketleri”) bünyesinde açık rızanız kapsamında paylaşılabilir.7. Kişisel Verilerinizin Göstermiş Olduğunuz Referanslar İle PaylaşılmasıAKWEL Turkey’e başvuru yaparken iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi, referans olarak göstermiş olduğunu kişilerle teyitleşmek amacı ile paylaşabiliyoruz.8. Kişisel Verilerinize İlişkin HaklarınızBaşvuru sahipleri, kişisel verilere erişim, kişisel verilerin düzeltilmesi ve silinmesi haklarını kullanmak adına AKWEL Turkey’den talepte bulunabilirler. KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerin sahibi olan kişilerin hakları aşağıda belirtilen şekildedir;a) Sahip olduğunuz kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,b) Kişisel verilerinizin işlenme ihtimalinde buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemef) KVKK’nun 7’inci maddesinde belirtildiği üzere, KVKK’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı olarak kullanmanız gerekmekte olup, işbu haklarınızı şirketimizin Minareliçavuş Osb Mh. Nosab Ceviz Cd. No:17 Nilüfer / BURSA adresine yapacağınız başvurular ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.DISCLOSURE STATEMENT FOR PERSONAL DATA COLLECTION, PROCESSING AND PROTECTION FOR EMPLOYEE CANDIDATES 1. Protection of Personal Data AKWEL Bursa Turkey Otomotiv Anonim Şirketi (“AKWEL Turkey”) gives priority to the confidentiality and security of your personal data. AKWEL Turkey commits that all personal data of individuals in relation with AKWEL Turkey including the employee candidates are processed in conformity with Personal Data Protection Law No.6698 (“PDPL”) The employee candidates are required to provide personal information to AKWEL Turkey. Accordingly, the personal data that you share with AKWEL Turkey are kept and legally processed in line with PDPL by taking all necessary administrative and technical measures.2. Confidentiality AKWEL Turkey commits to take all necessary administrative and technical measures to ensure and maintain the confidentiality of the personal data provided by candidates. In line with such confidentiality provision, third parties cannot access the personal date of the employee candidates shared by AKWEL Turkey.3. Purposes for Data Collection AKWEL Turkey commits that the information gathered and stored during application is only to be used for hiring process.In case third parties are involved in the evaluation process by or on behalf of AKWEL Turkey, the following commitments are obtained from such third parties through execution of a Confidentiality Agreement:• To process the personal data in conformity with the PDPL, • To ensure the confidentiality of the personal data, • To use the personal data only for the hiring process. 4. Personal Data Collected The personal data requested during application is the information of the applicant and the information for contacting the applicant and contains the following:• Name- Last Name • Contact Address • Telephone or fax number • E-mail addresses • And/or other information regarding identification of the applicant. AKWEL Turkey can gather personal information regarding the candidates only for the purposes of the job application along with the information provided by the applicant directly and their CV’s. Accordingly, the candidates are free to whether share such personal data with AKWEL Turkey or not. However, if the personal data that is withheld is critical with regards to the application to the position the application of the candidate may not be evaluated.5. Period of Retention for Personal Data AKWEL Turkey commits that the personal data provided will be kept for a limited time. The applicant personal data is kept only for a maximum period of six (6) months.6. Sharing of Personal Data of Employee Candidates with AKWEL GroupAs AKWEL Turkey, your personal data, which are physically transmitted by you and collected via e-mail and the job application platform on the website, can be shared within the body of AKWEL Turkey 's other group companies and affiliates ("AKWEL Group Companies") in order to evaluate your job application in terms of open positions within the scope of your explicit consent.7. Sharing Your Personal Data With ReferencesWe can share your personal information that you submitted when applying to AKWEL Turkey in order to confirm with the people that you have shown as a reference8. Your Rights Regarding Personal DataApplicants may inquire AKWEL Turkey to access, amend or termination on of their personal data. According to Article 11 of the LPPD, personal data owners have a right to;a) Learn whether her/his personal data is being processed;b) Request information as to the possibility of processing of his/her data,c) Learn the purposes of such processing of personal data and whether processed data is being used in accordance with these purposes,d) Learn whether his/her personal data is being transferred within the country or to abroad,e) Request amendment in case his/her personal data processed is incomplete or inaccurate and request that the process carried out in this context to be notified to the third parties to whom the personal data is transferred,f) Pursuant to Article 7 of the LPPD, request the deletion or termination of his/her personal data in the event that the reasons for its processing are no longer present, despite having been processed in accordance with the provisions of the LPPD and other related laws, and request that the process carried out in this context to be notified to the third parties to whom the personal data is transferred,g) Request that the parties to whom his/her data is transferred are informed of the transactions carried out as per paragraphs (d) and (e),h) Object to the occurrence of a result to the detriment of the person himself/herself, by means of analysing the processed data exclusively through automated systems,i) Request compensation for the damages in case the person incurs damages due to unlawful processing of his/her personal data.You are required to exercise your rights within the scope of the LPPD by making an application to the address of Minareliçavuş Osb Mh. Nosab Ceviz Cd. No:17 Nilüfer / BURSA in writing. Your inquiries noted in your application shall be evaluated within the shortest time and within thirty (30) days at the latest.

Detaylı Bilgi

Kalıp Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalıp Uzmanı Kalıp Uzmanı Maaşları Kalıp Uzmanı Nasıl Olunur? Kalıp Uzmanı Nedir? Kalıp Uzmanı İş İlanları