Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Manufacturing / Production

Manufacturing / Producti...

Application Count

999+ application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

999+ application

Department

Manufacturing / Production

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

 • University degree in industry, machine or reputable faculties,  a postgraduate degree will be considered as an asset
 • Good knowledge of efficient technology in the most effective distribution and maximum level of maintenance equipments.
 • Being proactive and consistent to capture the targets
 • Good knowledge of Kaizen, Poke –Yoke and related applications.
 • Good English knowledge ( verbal and written )
 • Analitical thinking, problem solving, ability to work team and result- oriented
 • Ability to have strong delagation skills
 • Good knowledge operational skills.( planning, management and set priority )
 • Good knowledge of MS office applications and ERP / SAP program knowledge
 • High level of communication skills
 • Good knowledge of TS ISO 16949 Quality Management and ISO 14001 Environment Management systems

İŞ TANIMI

 • Reports the faults and maintenance of machinery and equipment.
 • Performs the machinery efficiency.
 • Determines provision of machinery and spare parts.
 • Coordinates to maintenance operators in accordance with company's policy and procedures
 • Organizes maintenance standard of review, change and improvement applications according to the project.
 • Performs the process of documentation preparation for preventive maintenance activities.
 • Performs the skills matrix and providing training on the business needs.
 • Performs maintenance operators indicators.
 • Ensure the document preparation process for maintenance activities

Preferred Candidate

1 - 3 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
Completed
Class B

Bakım Onarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Onarım Mühendisi Bakım Onarım Mühendisi Maaşları Bakım Onarım Mühendisi Nasıl Olunur? Bakım Onarım Mühendisi Nedir? Bakım Onarım Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Autoneum Erkurt Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. AUTONEUM PRODUCTION SYSTEMS_____________________________________________________________________Solutions for Acoustic and Thermal Management, trim design, products, systems and modules - Autoneum Production Systems is all this and more. As a recognised Acoustics and Thermal Management partner, Autoneum Production Systems is a leading supplier to the automotive industry worldwide. The Total Vehicle ApproachInnovative solutions in a Total Vehicle Approach - from the engine compartment right through to the interior floor and the underfloor, the interior trim and the trunk – are the Company’s contribution to making cars more comfortable, lighter and more efficient.Autoneum Production Systems has the capabilities, the network of know-how and the facilities to supply its customers with a complete package wherever they may be located. Acoustic and thermal components, systems and modules for road vehicles are developed, designed, manufactured and tested, with further expertise on styling going into the design for integrated trim, particularly carpet systems, headliners and trunk trim. A Global PartnerPresent on all major car manufacturing markets, Autoneum Production Systems is close to its customers’ facilities whether they be long-established or newly developing industrial realities. Autoneum Erkurt Otomotiv A.S.Joint venture established in 1998 with Erkurt group in Bursa, Autoneum is working to be the leading supplier in its product lines for all the Turkish car manufacturers. Because of its high quality standard and its competitiveness, Autoneum Erkurt is also developing its export activities with foreign customers.Autoneum GroupAbout AutoneumAutoneum is globally leading in acoustic and thermal management for vehicles. The Company develops and produces multifunctional, lightweight components and systems for interior floor and engine bay as well as the underbody. Customers include almost all automobile manufacturers in Europe, North & South America, Asia and Africa. Autoneum operates 55 production facilities and employs more than 12,000 people in 25 countries.The Company with its headquarters in Winterthur, Switzerland, is listed on the SIX Swiss Exchange (ticker symbol AUTN).Autoneum. Mastering sound and heat

Autoneum Erkurt Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. AUTONEUM PRODUCTION SYSTEMS_____________________________________________________________________Solutions for Acoustic and Thermal Management, trim design, products, systems and modules - Autoneum Production Systems is all this and more. As a recognised Acoustics and Thermal Management partner, Autoneum Production Systems is a leading supplier to the automotive industry worldwide. The Total Vehicle ApproachInnovative solutions in a Total Vehicle Approach - from the engine compartment right through to the interior floor and the underfloor, the interior trim and the trunk – are the Company’s contribution to making cars more comfortable, lighter and more efficient.Autoneum Production Systems has the capabilities, the network of know-how and the facilities to supply its customers with a complete package wherever they may be located. Acoustic and thermal components, systems and modules for road vehicles are developed, designed, manufactured and tested, with further expertise on styling going into the design for integrated trim, particularly carpet systems, headliners and trunk trim. A Global PartnerPresent on all major car manufacturing markets, Autoneum Production Systems is close to its customers’ facilities whether they be long-established or newly developing industrial realities. Autoneum Erkurt Otomotiv A.S.Joint venture established in 1998 with Erkurt group in Bursa, Autoneum is working to be the leading supplier in its product lines for all the Turkish car manufacturers. Because of its high quality standard and its competitiveness, Autoneum Erkurt is also developing its export activities with foreign customers.Autoneum GroupAbout AutoneumAutoneum is globally leading in acoustic and thermal management for vehicles. The Company develops and produces multifunctional, lightweight components and systems for interior floor and engine bay as well as the underbody. Customers include almost all automobile manufacturers in Europe, North & South America, Asia and Africa. Autoneum operates 55 production facilities and employs more than 12,000 people in 25 countries.The Company with its headquarters in Winterthur, Switzerland, is listed on the SIX Swiss Exchange (ticker symbol AUTN).Autoneum. Mastering sound and heat

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ADAYLAR İÇİN KVKK AYDINLATMA VE RIZA METNİ FORMUAydınlatma Metni1. Girişİşbu aydınlatma metni; AUTONEUM ERKURT (“Şirket”) olarak iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının(“Aday”) kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.2. Tanımlarİşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleriKVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi AmaçlarıŞirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:Çalışan Adaylarına ait kişisel veriler;Çalışan Adaylarının durumunun, niteliğinin ve tecrübesinin başvurulan pozisyona uygunluğunun denetlenmesi,• Başvurulan pozisyon için en uygun adayın belirlenmesi,• Referansların kontrolü, Çalışan Adayı’nın vermiş olduğu bilgilerin doğrulunun teyit edilmesi, Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak• Adayın talebi ve konuya ilişkin vermiş olduğu açık rıza doğrultusunda ileride açılacak uygun pozisyonlar için başvurunun değerlendirilmesi,• Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya kişinin açık rızası bulunması halinde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,• İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.5. Kişisel Verilerinizin AktarılmasıŞirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi'nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.Kişisel verileriniz,• Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,• Çalışan Adayı’nın yapmış olduğu iş başvurusunun, konuyla ilgili Çalışan Adayı’nın açık rızasının bulunması halinde, iş ortaklarımız veya grup şirketlerimizce değerlendirilebilmesi amacıyla bu kişiler veya şirketlere• Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarakaktarılabilecektir.6. Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Çalışan Adayı’na ait kişisel veriler; Şirketimizle iş ilişkisinin kurulması sürecinde Çalışan Adayı’nın kendisi tarafından tarafımıza iletilen belgeler, formlar, raporlar vb. her türlüdoküman vasıtasıyla ve Çalışan Adayı’nın referans olarak gösterdiği 3.kişilerden ve önceden çalıştığı yerlerde Çalışan Adayı’nın yöneticisi, sorumlusu vb. pozisyonda olan yetkili kişilerden, yalnızca işle ilgili olmak üzere yazılı veya sözlü olarak bilgi alınması suretiyle bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilecek veya toplanabilecektir.Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;Çalışan Adayı’nın Açık Rıza metninde, KVKK’nin 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ve KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının a,c,ç,e ve f bentleri ile 6.maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.7. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Prim, Yemekhane, Yakacak, Giyim Yardımı, Bayram Yardımı.

Bakım Onarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Onarım Mühendisi Bakım Onarım Mühendisi Maaşları Bakım Onarım Mühendisi Nasıl Olunur? Bakım Onarım Mühendisi Nedir? Bakım Onarım Mühendisi İş İlanları