Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Human Resources & Administrative Affair Specialist

Mobis Otomotiv ve Modül San.Tic. A.Ş.- Hyundai Mo

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(İzmit)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

3 - 5 years of experience

Department

Human Resources

Human Resources

Application Count

343 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

3 - 5 years of experience

Application Count

343 application

Department

Human Resources

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Requirements

 • Bachelor's degree (Human Resources, Business, Labor Economics, Industrial Engineering, Psychology or Sociology etc. degrees preferred)
 • At least 3-5 years of experience and practices in HR and Administrative Affairs Roles
 • Good knowledge about Microsoft Office programs,
 • Experience on SAP (HR), knowledge on labor law and employment equity regulations is preferred
 • English language fluent both in the spoken and written form is a must (Korean is an advantage)
 • Ability to manage multiple tasks simultaneously with a strong sense of urgency and prioritization
 • Strong communication planning and organizing skills,
 • Strong Planning, Organization, problem solving and data management skills,
 • Strong communication and active learning skills,


Job Description

 • Being a part of HR Operations and Administrative Affairs,
 • Ensure the awareness of the Human Resources Policies and Procedures throughout the company,
 • Schedule related meetings, interviews, HR events and maintain agendas,
 • Actively focus on developing effective communication and relationship-building skills,
 • Work closely with leaders to understand Experience on payroll and accrual processes,
 • Support other processes of human resources, data’s, related budget and actuals,
 • Keep HR Data and ensure that correct source of master data exists for each HR Process,
 • Maintain recruitment process including candidate research, interview and orientation program, perform full-cycle recruitment process for white/blue-collar employees (updating job descriptions, placing advertisements online, reviewing and screening CVs, scheduling interviews, conducting reference checks, etc.)
 • To follow processes of Personnel Leave, Absence, Medical Reports, to carry out document processes,
 • Carrying out and following up processes of personnel shuttle bus, cafeteria and cleaning activities,
 • Preparing the required reports related to HR and Administrative Affairs topics,
 • To follow, control and report Administrative purchasing processes,

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)
Class B

İnsan Kaynakları Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Şefi İnsan Kaynakları Şefi Maaşları İnsan Kaynakları Şefi Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Şefi Nedir? İnsan Kaynakları Şefi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

MOBIS ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKA VE AYDINLATMA METNİ1. Amaç ve Kapsam İşbu Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Politika ve Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlamak amacı ile MOBIS Otomotiv ve Modül Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“MOBIS’’ veya “Şirket”) çalışan adaylarının kişisel verilerinin korunması, gizliliğinin sağlanması ve işlenmesine ilişkin benimsemiş olduğu prensipleri açıklamaktadır.İşbu belgede,- Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (İlgili Kişi Kategorizasyonu),- Kişisel veri kategorileri ve örnek kişisel veri türleri,- Kişisel veri toplama yöntemleri,- Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler,- Kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebepler,- İlgili kişisel verilerin işleme amaçları, - Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği,- Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,- Kişisel verilerin saklanma süreleri,- Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi,- İlgili kişilerin kendi kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabilecekleriniayrıntılı olarak açıklanmaktadır.2. TanımlarAçık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.Aday: Çalışan Adayı.Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemKanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.3. İlgili Kişi KategorizasyonuMOBIS, temel işleme faaliyetine konu ilgili kişi ve ilgili kişilerle bağlantılı olarak kişisel verileri işlenen alt kişi kategoriler bazında bir kategorizasyon yapmaktadır.i. Çalışan Adayı Çalışan Adayının Aile ve Yakını Çalışan Adayının ReferansıYukarıda sıralanan ilgili kişi gruplarının, somut işleme karakteristiği doğrultusunda genişlemesi söz konusu olabilecektir.4. İşlenen Kişisel Verileriniz4.1 İş başvuru sürecinde işlenen kişisel veriler:Kimlik Bilgisi Ad/Soyad, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali; Ehliyet Bilgileri (ehliyet sınıfı, veriliş tarihi); Pasaport Bilgileri (pasaport no. vb.), İmza (kimlikte yer alan) vb.İletişim Bilgisi Adres, E-posta, Telefon/Cep Telefonu vb.Aile Bireyleri, Referans ve Yakın Bilgileri Ad-Soyad, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Mesleki Deneyim, Yaş vb.Özlük Bilgisi Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bilgisi, Askerlik Durumu (yapmama nedeni, terhis ve tecil tarihi), Hobileri, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, Kişilik Envanteri, Emeklilik Bilgisi, Referanslar, İş Başlama / Bitiş Tarihi, Departman, Unvan, Yabancı Dil Bilgisi, Geçmiş Maaş Bilgisi, Talep Edilen Ücret, Bilgisayar Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Askerlik Bilgisi vb.Fiziksel Mekan Güvenliği Güvenlik Kamerası Kayıtları vb.Mesleki Deneyim Eğitim ve Beceri Sertifikaları, Geçmiş İş Deneyimi vb.Görsel ve İşitsel Kayıtlar Vesikalık vb.Özel Nitelikli Kişisel Veriler Sağlık Bilgisi (genel sağlık durumu beyanı, sürekli kullanılan ilaç, engel durumu) vb.Başvurunuzun ön değerlendirme ve görüşme süreçlerinde kural olarak (engelli Aday başvuruları saklı olmak üzere) Aday’dan herhangi bir özel nitelikli kişisel veri paylaşması talep edilmez. Buna karşılık, talep edilmemesine rağmen, kimlik fotokopisinde yer alan felsefi inanç ve din verisi, kan grubu verisi veya özgeçmişte bulunan dernek/vakıf/siyasi parti üyeliği gibi Aday tarafından sunulan özel nitelikli kişisel veriler Şirket tarafından imha edilir veya maskelenir.Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin olarak lütfen Şirket’in resmi internet sitesinde yer alan MOBIS Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı ve MOBIS Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nı inceleyiniz.4.2 İşe alım süreçlerinde başvurunuzun Şirket tarafından olumlu değerlendirilmesi halinde, henüz iş ilişkisi başlamadan önce başvurmuş olduğunuz pozisyona uygunluğunuzun nihai olarak değerlendirilmesi adına ilave kişisel veri içeren belgeler talep edilebilecektir. Bu aşamaya geçmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz de işlenecektir:Kimlik Bilgisi Ad/Soyad, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali; Ehliyet Bilgileri (ehliyet sınıfı, veriliş tarihi), Pasaport Bilgileri (pasaport no. vb.), İkamet/Çalışma İzni, Doğum Belgesi, Evlilik Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Doğum Belgesi, İmza (kimlikte yer alan) vb.İletişim Bilgisi Adres, E-posta, Telefon/Cep Telefonu vb.Aile Bireyleri, Referans ve Yakın Bilgileri Eş, Çocuk, Anne, Baba : Ad/Soyad, Meslek, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Eğitim Durumu, Geçmiş İş Deneyimi, İşyeri Bilgisi, Doğum Belgesi, Evlilik Belgesi, Kimlik Numarası, Gelir Durumu, Sosyal Güvence Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Ölüm Tarihi, İletişim Bilgileri vb.Özlük Bilgisi Geçmiş Hizmet Dökümü, AGİ Bilgileri, Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bilgisi, Askerlik Durumu (yapmama nedeni, terhis ve tecil tarihi), Hobileri, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, Kişilik Envanteri, Emeklilik Bilgisi, Referanslar, İş Başlama / Bitiş Tarihi, Departman, Unvan, Bilgisayar Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Askerlik Bilgisi vb.Fiziksel Mekan Güvenliği Güvenlik Kamerası Kayıtları, Ziyaretçi Kayıtları vb.Finansal Bilgi Banka Hesap Bigileri (IBAN, Şube, Hesap No), Maaş Bilgisi vb.Mesleki Deneyim Eğitim ve Beceri Sertifikaları, Geçmiş İş Deneyimi vb.Görsel ve İşitsel Kayıtlar Vesikalık vb.Özel Nitelikli Kişisel Veri Sağlık Bilgileri (kan (hemogram) ve idrar tahlil sonuçları, akciğer grafisi, ve benzeri analizler, TİT, SFT, odyometre, EKG, AKŞ, HbsAG-AntiHbs-AntiHCV-AntiHIV konjenital/kronik hastalık bilgisi, bağışıklama bilgisi (tetanos, hepatit vb.), göz muayenesi, lumbosacral grafi, cervikal grafi, çalışabilir raporu, sigara kullanımı vb.), Engellilik Durumu, Adli Sicil Kaydı vb.Aday’dan talep edilmemesine rağmen Şirket’e sunulan kişisel veriler (örn. kimlik fotokopisinde yer alan felsefi inanç ve din verisi, kan grubu verisi), Şirket tarafından imha edilir veya maskelenir.5. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri MOBIS, kişisel verileri doğrudan çalışan adaylarının kendisinden, çevrimiçi CV paylaşım platformlarından (Kariyer.net vb.), tedarikçilerden, çalışan adayının pozisyona uygunluk için değerlendirildiği süre kapsamında mülakat ve yapılan testlerin sonuçlarından, tedarikçilerden, aile ve yakınlarından, işyerlerinden, e-posta, posta, faks, internet siteleri, sosyal medya hesapları, güvenlik kameraları, çerezler, faks, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak toplamaktadır.6. Kişisel Verilerin İşlenmesindeki İlkelerKişisel veriler, aşağıda açıklanan Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işlenmektedir:6.1 Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmesi; Şirket, her işleme sürecinde hukuken öngörülmüş kuralları gözetmekte, işleme amacı ile sınırlı olarak işleme faaliyetlerini sürdürmekte ve ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.6.2 Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. İlgili kişilerin bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı güvence altına alınır.6.3 Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Şirket, işleme faaliyetlerinin meşru amaçlar doğrultusunda olduğunu temin eder, işleme faaliyetine ilişkin her detayı önceden belirler ve işleme faaliyetlerinin ilgili kişi tarafından açık bir şekilde anlaşılabilir olmasını sağlar.6.4 Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Şirket, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.6.5 Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Şirket tarafından işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.7. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin ŞartlarKanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında kişisel veriler MOBIS tarafından aşağıdaki işleme şartları doğrultusunda işlenmektedir.- Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (örn. işe başlayacağınız zaman ilgili resmi kurumlara işe giriş bildirimlerinizin yapılması)- Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (örn. başvurmuş olduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla eğitim ve yetkinlik belgelerinizin işlenmesi)- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması (örn. verilerinizi güncel tutma ödevimiz kapsamında sizlerden iletişim bilgilerinizi yenilemenizi istememiz)- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (örn. halka açık sosyal medya platformları veya internet siteleri üzerinden iş ilişki kurulması amacıyla paylaşmış olduğunuz özgeçmişiniz ve iletişim bilgileriniz aracılığı ile sizinle iletişime geçilmesi)- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması (örn. dava zamanaşımı süresi boyunca gerekli olabilecek kişisel verilerin saklanması)- Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile, MOBIS’in meşru menfaatleri doğrultusunda zorunlu olması (örn. fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla ofislerimizde güvenlik kameraları bulunması)Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki şartlar doğrultusunda açık rızanız olmaksızın işlenebilecektir:- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler dışında kalan özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmesi- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler açısından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesiÖzel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak lütfen Şirket’in resmi internet sitesinde yer alan MOBIS Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyiniz.8. Kişisel Verilerin İşlenmesindeki AmaçlarKişisel veriler, işleme şartlarına uygun olarak her işleme süreci bakımından farklı amaçlar ile kullanabilecektir. Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz farklı Şirket departmanları tarafından farklı işleme süreçlerinde, farklı işleme amaçları doğrultusunda kullanılabilecektir. Örneğin, işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla insan kaynakları departmanı tarafından işlenen ad/soyad veriniz, ziyaretçi kayıtlarının tutulması amacıyla işyerlerine giriş ve çıkışlarda da işlenebilecektir.Bu kapsamda, açık rıza alınmasını gerektiren durumlarda gerekli bilgilendirme yapılıp, ilgili kişisel veri sadece açık rızanın alınması ihtimalinde işlenebilecektir. Örneğin, başvurmuş olduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla bizlere sunmuş olduğunuz sağlık verilerinizin yetkililer tarafından işlenmesi gereken durumlarda bu konuya ilişkin açık rızanız talep edilecektir.Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, MOBIS tarafından aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:Başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi; Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması, çalışanın göreve uygunluğunun değerlendirilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Personel/stajyer temin süreçlerinin yürütülmesi; Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası; İşyerinin, çalışanların ve ilişkili 3. kişilerin fiziki güvenliğinin temin edilmesi; İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; Kişisel verilerin güvenli ortamlarda muhafazası; Veri sorumlusu operasyonlarının yürütülmesi9. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan çalışan adayı kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; ilgili kişi, kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde “pseudonymous data” (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.Yurt içi ve yurt dışı aktarımlarında MOBIS, güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kurul kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır. Söz konusu idari ve teknik tedbirler kapsamında, aktarım yapılan taraflar ile veri aktarımına ve işlenmesine ilişkin özel sözleşmeler yapılmakta ve gerekli taahhütler alınmaktadır.Kanun’un 9. maddesi uyarınca, kural olarak, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılmaz. Bunun karşısında, kişisel veriler, aşağıdaki aktarım şartlarının varlığı halinde, yeterli korumanın bulunduğu ülkelere; yeterli korumanın bulunmadığı hallerde ise aktarım yapılan veri sorumlusu ile imzalanan taahhütnamenin Kurul tarafından onaylanması durumunda, ilgili kişilerin açık rızası alınmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir;- Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça öngörülmesi- Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi- Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması- Kişisel verilerin aktarılmasının şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması- Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak yurt dışına aktarılması- Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının Şirket’in veya ilgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri doğrultusunda kişisel verilerin yurt dışına aktarımının zorunlu olması- Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler dışında kalan özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmesi- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler açısından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesiAyrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:Paylaşılan Taraf Amaç ÖrnekTedarikçi Bilgi, İşlem ve Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması Kişisel verilerin, güvenli bir şekilde saklanması amacıyla bulut bilişim vb. yollar kullanılarak muhafaza hizmeti sunan tedarikçilerle paylaşılmasıÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan/Stajyer işe alım süreçlerinde aracılık hizmeti veren tedarikçilerle paylaşım yapılmasıKişisel verilerin, çalışan adaylarıyla iş akdi kurulması amacıyla sınav, test, ölçme ve değerlendirme vb. hizmetler sunan tedarikçilerle paylaşılmasıİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Güvenli bir şekilde e-posta üzerinden iletişim kurulması amacıyla, sunucu ve bulut hizmeti kullanarak e-posta hizmeti sağlayan tedarikçilere aktarılmasıİştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kişisel verilerin, iştirak ve bağlı ortaklılara karşı olan hukuki, mali ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve raporlama yapılması amacıyla aktarılmasıKişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması amacıyla iştirak ve bağlı ortaklıkların kullanımına özgülenmiş güvenli sunucular, bulut bilişim vb. yollar kullanılarak muhafaza edilmesiYetkili, Kişi, Kurum ve Kuruluşlar Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Kişisel verilerin, kanun tarafından kendilerine yetki verilmiş kişi, kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuat yükümlülüğü çerçevesinde paylaşılması10. Kişisel Verilerin Saklanma SüreleriKişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:Veri Tipi Saklama Süresi Hukuki DayanağıÇalışan Adaylarına İlişkin Özlük Verileri 2 yıl, eğer aday işe alınırsa, hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl 4857 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı KanunÇalışan Adaylarına İlişkin Sağlık Bilgileri 1 ay, eğer aday işe alınırsa, hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl 4857 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 6331 Sayılı Kanun, İş Sağlığı ve Hizmetleri YönetmeliğiÇalışan Adaylarına İlişkin Diğer Özel Nitelikli Kişisel Veriler 1 ay, eğer aday işe alınırsa, hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl 4857 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 6331 Sayılı KanunGüvenlik Kamera Kayıtları 3 ay Veri Sorumlusunun Meşru MenfaatiZiyaretçi Kayıtları 3 ay Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati11. Veri Güvenliği TedbirleriMOBIS, kişisel verilerinizin gizliliğinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması için her işleme süreci bazında gerekli olan idari ve teknik tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. MOBIS, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek amaçları ile gerekli adımların atılması ve denetimin sağlanması adına Şirket içi yetkilendirmeler yapmakta ve gereklilik halinde dış hizmet sağlayıcılarından profesyonel destek almaktadır. Bu kapsamda MOBIS, ilgili mevzuata ve Kurul tarafından yayımlanmış olan rehberlere ve kararlara uygunluk sağlanmasını öncelikli olarak gözetir.MOBIS tarafından alınan teknik ve idari tedbirler için lütfen Şirket’in resmi internet sitesinde yer alan MOBIS Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın EK 4 başlığı altında yer alan açıklamaları inceleyiniz.12. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi ŞartlarıMOBIS, iş süreçleri kapsamında toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun’un 17. ve 7. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kurul tarafından yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Bu kapsamda;- Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini- Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.- Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesiniifade etmektedir.MOBIS, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. MOBIS Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na Şirket’in resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. İlgili Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.13. Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınızİlgili kişiler olarak, Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz.a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmeb) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmec) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmed) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemee) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemef) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeg) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeHaklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla, MOBIS’in resmi internet sitesinden erişebileceğiniz “İletişim Formu”nu doldurmanız ve aşağıda sıralanan başvuru yöntemlerinden biri ile Şirket’e iletmeniz gerekmektedir.- Şahsen Başvuru: İletişim Formu, Şirket merkezine şahsen teslim edilebilir. Bu durumda kişinin kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.- Noter Vasıtası ile Tebligat: İletişim Formu, noter aracılığı ile gönderilebilir. Tebligat konusu olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.- KEP Üzerinden: 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine İletişim Form’u gönderilebilir. E-postanın konusu olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.- E-Posta Aracılığıyla: İletişim Formu, MOBIS’in resmi e-posta adresine (kvkk@MOBISotomotiv.com) gönderilebilir. E-postanın konusu olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.Başvuru sahibinin kimlik teyidi amacıyla ek belge talebinde bulunulabilir, bu durumda kimlik teyidi için istenen ek belgelerin başvuru sahibi tarafından iletilmesi ile birlikte başvuru yapılmış sayılırBelirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Şefi İnsan Kaynakları Şefi Maaşları İnsan Kaynakları Şefi Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Şefi Nedir? İnsan Kaynakları Şefi İş İlanları