Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

HR Senior Specialist - Compensation & Benefits

Orhan Holding

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Osmangazi)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 4 years of experience

Department

Human Resources

Human Resources

Application Count

153 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 4 years of experience

Application Count

153 application

Department

Human Resources

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Orhan Holding is a group of companies operating in the automotive sector with over 10000 employees. It is situated in 4 continents with 27 production sites, 6 R&D and Engineering Centres.

In the automotive sector, it continues to grow with its new investments and continuous development approaches in line with its strategy of being the first preferred supplier for customers worldwide.

We are looking for a passionate Senior Specialist - Compensation & Benefits who will join our team at Orhan Holding - Corporate Human Resources.

Roles and responsibilities

 • Assisting in development and administration of compensation strategy and structure,
 • Analyzing different components of the compensation scheme in the organization and preparing reports about the internal equity and external competitiveness,
 • Preparing salary increase and bonus calculations,
 • Cooperating and managing the relationship with the HR BP's and HR/Funtion Managers closely,
 • Preparing and monitoring annual HR expense and company labour budget,
 • Working in total rewards studies to develop internal best practices and continually improve.
 • Working in job evaluation/analyses and workforce planning studies for organizational development and following the implications for subsidiaries’ related functions.

Technical competencies and requirements

 • Bachelor’s Degree in Psychology, Sociology, Business Administration, Industrial Engineering, Management Engineering or Statistics,
 • Minimum 4 years of related job experience,
 • Experience in a multinational working environment is preferred,
 • Solid understanding of compensation concepts, including job analysis and evaluations, market pricing, and total rewards,
 • Demonstrated strong analytical skills and ability to successfully perform in-depth analyses,
 • Strong attention to detail and the ability to see the big picture,
 • Strong computer skills, particularly Microsoft Excel,
 • Ability to research, compiles, and interprets data in a logical format,

Desired competencies

 • Able to work independently and under pressure to meet deadlines in a fast paced, challenging and dynamic environment,
 • Able to identify potential issues, take the initiative to resolve problems and think through future implications,
 • Excellent verbal and written skills in English,
 • Following and adopting the market trends and new technologies,
 • Outside the box thinking ability,
 • Open to innovation culture,
 • Flexible and open to new perspectives,
 • A great team player with a self initiative mindset,
 • Knowing what empathy really means,
 • Being open to communications always our priority.

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
Hakkımızda

Orhan Holding, yenilikçi şirket anlayışı ile hedefleri doğrultusunda yaptığı yatırımlarla şuan otomotiv, tekstil, inşaat, hizmet, turizm, sigorta alanında faaliyette olup bu sektörlerde; üretim, satış, servis, dağıtım gibi hizmetler vermektedir. Türkiye ve diğer 9 ülkede (ABD, Meksika, İngiltere, İspanya, Slovakya, Fransa, Romanya, Macaristan ve Güney Kore) toplam 3 kıtada faaliyette olan 27 fabrikasında yaklaşık 6000 çalışanıyla yaratıcı ve çevre dostu teknolojiler ile yükselişini sürdürüyor, müşterilerinin dünya çapında ki en iyi üreticisi olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Orhan Holding, genç ve dinamik çalışanları ile birlikte kişisel ve mesleki gelişim, grup içerisinde farklı proseslerde ve şirketlerde çalışabilme, global ve çok uluslu bir grupta çalışma fırsatları sunuyor. . ORHAN HOLDİNG A.Ş. Şirketin Adı Orhan Holding A.Ş. Kuruluş Tarihi 1972; İlk şirketimiz Teknik Malzeme kuruldu. <TR style="HEIGHT: 26pt;

Orhan Holding, yenilikçi şirket anlayışı ile hedefleri doğrultusunda yaptığı yatırımlarla şuan otomotiv, tekstil, inşaat, hizmet, turizm, sigorta alanında faaliyette olup bu sektörlerde; üretim, satış, servis, dağıtım gibi hizmetler vermektedir. Türkiye ve diğer 9 ülkede (ABD, Meksika, İngiltere, İspanya, Slovakya, Fransa, Romanya, Macaristan ve Güney Kore) toplam 3 kıtada faaliyette olan 27 fabrikasında yaklaşık 6000 çalışanıyla yaratıcı ve çevre dostu teknolojiler ile yükselişini sürdürüyor, müşterilerinin dünya çapında ki en iyi üreticisi olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Orhan Holding, genç ve dinamik çalışanları ile birlikte kişisel ve mesleki gelişim, grup içerisinde farklı proseslerde ve şirketlerde çalışabilme, global ve çok uluslu bir grupta çalışma fırsatları sunuyor. . ORHAN HOLDİNG A.Ş. Şirketin Adı Orhan Holding A.Ş. Kuruluş Tarihi 1972; İlk şirketimiz Teknik Malzeme kuruldu. <TR style="HEIGHT: 26pt;

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ORHAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİKişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Orhan Holding A.Ş. (“ORHAN”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.Tarafımıza elektronik yahut fiziksel ortamda bildirdiğiniz yahut formlar aracılığıyla sunmuş olduğunuz ve/veya talep etmiş olduğumuz kişisel verilerinizi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, CV özgeçmiş bilgileri, özel nitelikli kişisel veri, mesleki deneyim-eğitim bilgileri, medeni hal, sigara kullanımı, sabıka kaydı, ehliyet sınıfı) 6698 Sayılı Kanun madde 4 ile belirtilen “Genel İlkeler” e uygun şekilde işleyeceğimizi bildiririz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ• İşveren olarak işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi, iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, bu kapsamdaki Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizinle aramızda muhtemel iş akdinin kurulması ve haklarınıza zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri gereği bizimle paylaşmış olduğunuz ve sizlerden talep etmiş olduğumuz kişisel verilerinizi, fiziksel veya elektronik ortamda birden fazla yetkili kişinin kullanımına açık şekilde e-mail yöntemi, elden form veya gerektiğinde çeşitli iş başvuru platformları aracılığıyla kaydetmek suretiyle topluyoruz.• Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.• Şirket'in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARIŞirket tarafından kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlemekteyiz.Başta 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere diğer kanunlar ve mevzuat kapsamındaki gereklilik ve/veya hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla ve meşru menfaatlerimiz kapsamında;• Çalışan adayı başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, • Çalışan adayının, aranan ve/veya talep edilen pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,• Ücret politikasının belirlenmesi,• İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin yürütülmesi,• Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,• Azami saklama süresi sonuna kadar olan dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonların değerlendirilmesi ve teklif sunulabilmesi amacıyla özgeçmiş ve görüşmeler sırasında elde edilen görüşme ve referans notlarının saklanmaktadır.Kişisel verileriniz, kanuni zamanaşımı sürelerinden az olmamak kaydıyla ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASIKişisel verilerinizi, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde, Orhan Holding A.Ş. Grup Şirketleri*, yetkili kamu ve özel kurumları veya kuruluşlar ile paylaşıyoruz.Halihazırda kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.HUKUKİ HAKLARINIZKişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVKK ve ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi tespite yarar bilgileriniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek aşağıdaki adrese, yazılı olarak KEP adresimiz olan orhanholding@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza yoluyla, noter vasıtası ile yahut Kurum tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvurunun tarafınıza ait olup olmadığını teyit amacıyla sizleri arayabilir ve ek doğrulamalar talep edebiliriz.* Orhan Holding Grup Şirketleri: Nobel Gemlik Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş., Teknik Malzeme Tic. ve San. A.Ş., ORAU Orhan Otomotiv Kont. Sis. San. A.Ş., Matay Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.Başvuru Adresimiz:ORHAN HOLDİNG A.Ş.Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:661, 16335, Osmangazi / BURSAVeri sahibinin başvuruyu bizzat yapması zorunludur. Veri sahibi dışındaki başka kişiler tarafından başvuruda bulunulması halinde, veri sahibi tarafından, başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş, içerisinde talep konusunda yetki verildiğine dair hususu barındıran özel vekaletname sunulması zorunludur. Aksi halde yapılacak başvurular veri gizliliği ilkesi gereği dikkate alınmayacaktır.Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı Bilgi