Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Çözüm Merkezi Uzman Yardımcısı

Paribu Teknoloji A.Ş.

İstanbul(Avr.)
7 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

889 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

889 başvuru

Departman

Operasyon

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


Genel bakış

2017’de kripto para işlem platformu olarak kullanıcıyla buluşan Paribu, bugün global standartları belirleyen bir teknoloji şirketi olarak yolculuğuna devam ediyor. Beşinci yılımızı geride bırakırken 6 milyona yaklaşan kullanıcımız yarının dünyasını Paribu’yla yakalıyor. Biz de onlardan aldığımız güçle, öncü teknoloji projelerine imza atmaya devam ediyoruz. 2022’de Türkiye’nin ilk bağımsız blokzincir projesi Paribu Net’i ve blokzincir girişimlerine yatırım amacıyla kurulan Paribu Ventures’ı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Paribu yalnızca teknoloji değil; kültür, sanat, eğitim ve sporun geleceği için de sorumluluk alıyor. Paribu Hub’da yıl boyunca düzenlenen eğitim ve programlarla blokzincir ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyoruz. Team Paribu çatısı altında milli sporcularımızı destekliyoruz. İKSV ve DasDas ile kültür sanatta, UNICEF ve TOG ile sosyal sorumluluk alanında birlikte yürüyor; Sen De Gel Derneği’nin iş birliğiyle, Afrika’da temiz su erişimine destek oluyoruz. 

Paribu’da kimler var?

Paribu’nun beş yıllık serüvenine tüm bu başarıları sığdıran harika bir ekibi var. Onlar, geleceği beklemek yerine şekillendirmek için tutkuyla çalışıyorlar. İşleri teknoloji ve yenilikler üzerine kurulu. Bu yüzden hayata ve insana karşı merakları hep canlı. 

Takım olmaya ve birlikte üretmeye değer veriyorlar. İyi birer takım arkadaşı oldukları için doğru iletişim kurabilmek, sorumluluk almak ve farklı görüşleri önyargısız değerlendirebilmek konusunda özenliler. 

Yaratıcı, cesur ve üretkenler. Hedefleri büyük. Bu yüzden şimdi o hedeflere birlikte ulaşabilecekleri yeni takım arkadaşlarını arıyorlar. 

Rol: Çözüm Merkezi Uzman Yardımcısı

Çözüm Merkezi Uzman Yardımcısı, sürekli müşteri memnuniyeti sağlayabilmemiz için gelen destek taleplerinin yazılı ve sözlü olarak yanıtlanmasından sorumlu olacak. 

Sorumluluklar

  • Kaliteli ve müşteri odaklı bir hizmet anlayışı ile, kullanıcılardan telefonla ve yazılı gelen destek taleplerinin en kısa sürede cevaplanması ve gerekli desteğin / bilgi paylaşımının sağlanması
  • Ürün ve hizmetlere dair ilgili partilere bilgi ve hizmet verilmesi
  • Süreç ve hizmetlerin iyileşmesi hedefiyle; müşterilerden gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi, ilgili birimlere iletilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi

Genel nitelikler  

  • Üniversitelerin İşletme, İktisadi İdari Bilimler ya da İletişim fakültesi ilgili bölümlerinden en az ön lisans derecesiyle mezun
  • Müşteri ile birebir iletişim gerektiren iş süreçlerinde en az 2 yıl deneyimli
  • Sektör ve sunulan hizmetler konusunda meraklı ve öğrenmeye istekli
  • 7/24 müşteri desteği verildiği için, vardiya düzeni ile ve haftanın 6 günü çalışma planına uyum sağlayabilen
  • Tercihen iş alanıyla ilgili global gelişmeleri takip edebilecek ve şirketin global iletişim süreçlerinde yer alabilecek düzeyde İngilizce bilen adayların başvurularını bekliyoruz.

Başvuru süreci

Eğer başvuru aşamasına geldiysen, ayrılmadan önce başvuru süreciyle ilgili iki kısa bilgilendirmemiz var:

  • Başvurular üzerinden yapılacak ilk detaylı değerlendirmenin sonunda sadece ilgili rolün ihtiyaçlarına uygun olduğu belirlenen adaylarla iletişime geçilecektir. Bu konudaki anlayışın için teşekkür ederiz. 
  • Paribu’da tüm başvurular yaş, cinsiyet, din, ırk, engel ve medeni durumdan bağımsız olarak ve kişisel verilerin korunması esaslarına bağlı kalınarak değerlendirilmeye alınmaktadır. 

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun)

Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi Maaşları Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi Nasıl Olunur? Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi Nedir? Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

PARİBU TEKNOLOJİ A.Ş.ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI1. Veri Sorumlusu ve TemsilcisiPARİBU Teknoloji A.Ş. (“PARİBU”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVK Kanunu”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, PARİBU ile ilişkili tüm şahıslara ve siz çalışan adaylarımıza ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. Kişilere aktarılmasına/açıklanmasına azami ölçüde dikkat etmekteyiz.2. PARİBU tarafından toplanan kişisel veri türleri nelerdir?Kimlik Bilgileri; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, medeni haliniz, T.C. kimlik numaranız, vatandaşlık uyruğunuz,İletişim Bilgileri; e-posta adresiniz, ikamet adresiniz, cep telefon numaranız, devam etmesi halinde mevcut iş yeri adresiniz,Özel nitelikli kişisel veri bilgileri; Engellilik durumunuza, kan grubunuza, kullanılan cihaz ve protez bilgilerinize dair Sağlık bilgileriniz, mülakata şirket merkezine gelmeniz halinde kamera kaydı bilgileriniz, sabıka kaydınıza ve Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgileriniz, Tarafımızca talep edilmemesine rağmen Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgileriniz,Eğitim bilgileri; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi,İş deneyimi veri bilgileri; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)Görsel ve işitsel veri; Özgeçmişinizde bulunması durumunda fotoğrafınız,Diğer veriler; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları,PARİBU, kişisel verilerin hangi amaçlarla ve ne kadar süre işleneceğini henüz işlenmesine başlanılmadan belirlemekte ve kişisel verileri ancak uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.Ayrıca, veri en aza indirgeme (minimizasyonu) çalışmaları yapmakta, kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülen süreleri tespit etmekte veya mevzuatta öngörülen bir süre olmaması halinde işleme amacına göre azami süreyi tespit etmekte ve kişisel verileri bu sürelerden sonra silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıKişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.PARİBU kişisel bilgilerinizi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen amaçlar için ve aşağıda belirtilen yasal dayanaklara bağlı olarak işler:• İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,• Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,• KVKK hukuki ve teknik hizmetleri ve iş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi hizmetlerin yerine getirilmesi,• Çalışan adayları ile PARİBU’nun anlaşması durumunda sözleşme oluşturulması4. Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıAnayasa gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir. PARİBU, bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.4.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında PARİBU olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:PARİBU tarafından “KVK Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Kariyer.net internet sitesinde yapılan duyuru ekinde tarafınıza sunulan ‘’6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’’ni okuduğunuzu, bilgilendirildiğinizi, başvurduğunuz pozisyona ilişkin uygunluğun değerlendirilmesi, PARİBU’nun insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amaçlarıyla özgeçmişinizde yer alan ve başvuruda sunduğunuz aydınlatma metninde sayılmış bulunan verilerinizin, PARİBU tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, sınıflandırılmasına, yurtiçinde işbirliği içerisinde olduğumuz kişilere aktarılmasına, yurtdışına aktarılmasına, PARİBU’nun yetkilileri tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığınız hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin PARİBU tarafından işlenmesine, bu kurumlar tarafından belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine ve başvurunuzu yaptığınız tarih itibariyle yasalarda belirtilen süre ile muhafaza edilmesine tam rızanız olduğunu kabul etmiş olursunuz.İşbu açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. KVK Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin toplanmasına açık rızanızı geri almanız halinde yazılı talebinizi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Sit. No:1/1/Z1 Kağıthane/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir, şirketimize ait kisiselveri@paribu.com adlı elektronik posta adresine KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.4.2 Açık Rıza Aranmaksızın Kişisel Verilerinin İşlenebileceği Haller4.2.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi4.2.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması4.2.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması4.2.4. Hukuki Yükümlülük4.2.5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi4.2.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması4.2.7. PARİBU’nın Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiYukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, grup Şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine aktarılabilecektir.6. Yurtdışına Veri AktarımıŞirketimiz tarafından (2). Maddede sayılan kimlik ve iletişim bilgileriniz hariç olmak üzere topladığımız hiç bir verinizi yurtdışına aktarmıyoruz. Kimlik ve iletişim bilgilerinizi ise kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 4(2). maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında işbu metin ile verdiğiniz açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.7. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, çalışan adayı beyanları, kartvizit, kariyer siteleri, insan kaynakları sistemi, formlar, OSGB ve İSG birimleri, tedarikçiler, loglama, e-posta ve farklı kanallar v.b. her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.8. İletişim ve Bilgilendirme İzniKanuna (yerel ve uluslararası mevzuatlar ile yönetmelik, tebliğ, kurul kararı vs. tüm mevzuat) tam uyumluluk şirketimizin vazgeçilmez bir politikasıdır. Bu nedenle gelişen normlar karşısında politikalarımızı sürekli güncelliyor ve kanuna tam uyumlu hale getiriyoruz. Olası değişiklik politikalarımızı da verilerini topladığımız kişilerle paylaşıyoruz. Bu sebeple, veri politikamıza dair değişikliklerden sizleri de haberdar edebilmemiz açısından SMS/Telefon araması/Elektronik Posta yöntemlerinden herhangi birisi ile tarafınıza bu değişiklikleri ileteceğiz. Eğer değişikliklerden haber verilmesini istemiyorsanız rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Açık rızanızı geri almanız halinde yazılı talebinizi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Sit. No:1/1/Z1 Kağıthane/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir, şirketimize ait kisiselveri@paribu.com adlı elektronik posta adresine veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.9. Kişisel Veri Sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan HaklarınızVeri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,•KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; sizlere iletilen formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Sit. No:1/1/Z1 Kağıthane/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir, şirketimize ait kisiselveri@paribu.com adlı elektronik posta adresine veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Detaylı Bilgi

Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi Maaşları Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi Nasıl Olunur? Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi Nedir? Çözüm Merkezi Birim Yöneticisi İş İlanları